La Marea de Pensionistes de Badalona, com a membre de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), l’1 d’octubre, a la seu a Badalona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, va registrar una carta dirigida al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.
La Marea de Pensionistes de Badalona denunciàvem en aquesta carta que, durant molts anys, s’han destinat les cotitzacions socials de les persones treballadores a despeses que el mateix govern reconeix com a impròpies.

Una informació recent sobre una auditoria limitada realitzada pel Tribunal de Comptes demostrava que els diners destinats durant molts anys a aquest tipus de despeses sumaven més de 100.000 milions d’euros. El mateix passava amb 23.000 milions d’euros més, destinats a pagar despeses alienes a la Seguretat Social.

Si a tot això se sumen les mesures aprovades per afavorir les polítiques d’ocupació que, entre altres coses, exoneraven del pagament empresarial a la Seguretat Social, tot plegat és el que ens explica els discursos catastrofistes i les informacions tergiversades que afirmen que les arques de la Seguretat Social estan buides.

Si fa no fa, diuen estudiosos del tema, el desfalcament que s’ha fet durant molts anys a la Seguretat Social es podria fixar en més de 500.000 milions d’euros.

És evident que, si aquests diners no s’haguessin destinat a despeses impròpies o no pertanyents a la Seguretat Social, ningú podria afirmar ni demostrar que no hi ha diners per pagar als pensionistes ni incrementar-los la pensió cada any segons l’IPC.

A la carta dirigida al ministre Escrivá, els pensionistes li demanàvem que, abans de qualsevol reforma de la Seguretat Social –no oblidem que sempre que es parla de reformar alguna cosa, l’experiència ens demostra que en realitat es vol dir retallar drets–, tenim el dret a conèixer la veritat i saber què s’ha fet realment amb les aportacions dels treballadors i treballadores en actiu a la Seguretat Social. Per això, tal com li dèiem al ministre, volem que es realitzi una auditoria pública i que l’Estat efectuï les compensacions necessàries. És a dir, que es retornin els diners a la guardiola de la Seguretat Social.

Durant anys s’han destinat les cotitzacions dels treballadors a despeses impròpies

L’actual sistema públic de pensions no només és viable econòmicament, sinó que també és un sistema de repartiment solidari i intergeneracional. Amb les cotitzacions dels treballadors i les treballadores en actiu, es paguen les nostres pensions i hi ha moltes persones que, malauradament, després d’haver cotitzat durant tota la seva vida, no cobraran la seva pensió.

L’any 2018 van morir a Espanya 74.067 persones entre 49 i 69 anys. Si tenim en compte la tassa d’activitat i el salari mitjà, aquestes persones haurien aportat a les arques de la Seguretat Social més de 9.000 milions d’euros i, desgraciadament, no percebran cap prestació.

L’1 de març vàrem registrar una altra carta dirigida al mateix ministre. En aquest escrit, li recordàvem que la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, en la sessió celebrada el 27 d’octubre de 2020, va aprovar un informe que, entre altres coses, diu que “s’ha constatat que les cotitzacions socials continuen sufragant despeses de naturalesa no contributiva que, en sentit estricte, haurien de ser assumides per l’Estat a través d’aportacions als pressupostos de la Seguretat Social”.

Assenyala també l’informe que, si les cotitzacions s’haguessin limitat a finançar prestacions de naturalesa estrictament contributiva, s’haurien evitat les tensions generades per la sobrecàrrega de les cotitzacions i el desequilibri pressupostari, ja que les reserves financeres del sistema haurien sigut suficients per cobrir les prestacions pròpies de la Seguretat Social.

Fons del mateix Ministeri i del Tribunal de Comptes quantifiquen en més de 125.000 milions d’euros els destinats a despeses impròpies en el període 2010-2018.

Per això, la Marea de Pensionistes de Badalona també hem presentat als grups municipals de la nostra ciutat una proposta de moció perquè es debati i s’aprovi en el ple ordinari de març la seva adhesió a la nostra demanda.

Cal que la ciutadania tingui informació clara i fidedigna de la situació de la Seguretat Social, només així es posarà fi a la incertesa respecte al futur de les pensions públiques i la seva viabilitat.