Francisco Sánchez, 58 anys Banquer

Una solució que afavoreixi a totes les parts és inviable. O bé es duen a terme retallades i es controla el diner públic o haurem d’acabar pagant molts més impostos a final d’any.

Angelina Noguer, 83 anys Jubilada

Jo crec que sí. L’Ajuntament ha  de mirar prim. Tot i així penso que s’ha d’ajudar tothom qui ho necessiti, sempre que es tracti de persones amb ganes de treballar i de fer tirar endavant el país.

Roberto Sánchez, 20 anys Estudiant de Filologia

Crec que hi ha d’haver més control. Jo penso que les persones que reben ajudes haurien de facilitar algun tipus de servei a la resta de la ciutadania. Així hi ha una retroalimentació.

MªÀngels Campà, 53 anys Mestra

El diner públic no es pot malversar mai. Però un ajut municipal tampoc pot estar només lligat al concepte de temps d’arrelament. El que és evident és que hi ha d’haver un control exhaustiu.

Mª Jesús Nadal, 54 anys Periodista

Hi estic d’acord. Som molts els que mai hem sol·licitat cap ajut públic i si en algun moment l’hem de demanar hem de tenir prioritat sobre els que fan de les ajudes un sou.