Si la Capital de la Cultura Catalana era tot un any d’una extensa oferta d’activitats culturals de la ciutat i una oportunitat per projectar Badalona a Catalunya ha fracassat. Si la Capital de la Cultura Catalana era una oportunitat per encetar un debat ciutadà sobre cap on va la cultura local, la capitalitat ha estat un èxit. Quan es va a anunciar que Badalona seria la Capital de la Cultura Catalana 2010 amb el pressupost que hi havia eren faves comptades. Temps de crisi, temps de contenció i la cultura és el primer que es retalla. D’acord. Benvingut el debat. Aquest any se’ns han presentat nous elements en joc com el Museu Nacional del Còmic i la Il·lustració a la Caci, finalment hem sabut que la Salut acollirà locals d’assaigs, el Centre Cívic del Carme tindrà un paper rellevant dins la cultura del centre i, com a cloenda final, tenim un museu que… ni ens el mereixem.

Si Badalona no té pressupost cal cercar altres vies més possibilistes que incentivin la iniciativa privada i facilitin la consecució de projectes pel bon nom de la ciutat i que puguin fer reeixir l’activitat, en molts casos, amagada que hi ha a Badalona. Dalt la Vila, per exemple, està desaprofitada. Tarragona té un dels jaciments romans més importants de Catalunya. Badalona també però sota terra. Tarragona rep a l’any milers de visitants perquè és capaç d’aglutinar una bona oferta de restauració, comercial i, fins i tot, hotelera. Qui vindrà només a Badalona a veure el Museu i a passejar pel carrer de Mar? Necessitem complementar l’oferta que tenim i Dalt la Vila i el Front Marítim i, més endavant, la Salut… podrien convertir-se en barris amb molta vida cultural. A veure.