Els badalonins han tornat a rebre un sotrac. L’alcalde enxampat i faltant a la veritat.

En un curs formatiu a l’Escola de Gestió Empresarial de Girona, se’ns va explicar als alumnes les qualitats que havia de reunir un alcalde amb èxit: lideratge, coneixement polític, habilitat administrativa i capacitat d’atraure negocis, llocs de treball i turistes.

Vam treballar un llibret de Neal Conan (periodista i editor nord-americà) on s’examinen els models municipals del passat i del present per determinar com ser un gran alcalde.

“Ser alcalde és una feina difícil. Un alcalde no té la mateixa influència i autoritat que un conseller delegat de la indústria privada. Sovint, els alcaldes necessiten persuasió per dirigir una ciutat”. Per tant, i resumint un capítol de Conan en un parell de línies, un alcalde ha de tenir certes habilitats intrínseques que li permetin ajudar la comunitat que dirigeix.

Conan enumera als seus seguidors una sèrie de qualitats que ha de tenir un alcalde. N’hi ha dues que s’avenen amb el trasbals badaloní generat per Xavier García Albiol: 1. Capacitat d’inspirar els altres. 2. Honestedat. Les exposarem aquí mirant de reüll cap a la casa consistorial de la plaça de la Vila.

Capacitat d’inspirar els altres. Un bon alcalde inspira els altres. La gent vol implicar-se i formar part de l’esforç. Una cosa que fan els bons alcaldes és començar amb un projecte reeixit i després aprofitar-lo. És més, en opinió del periodista americà, els alcaldes no haurien de fer públics els seus grans objectius, ja que donen munició als seus oponents si fracassen. Mantingueu-ho en silenci i feu-ho, diu Conan.

Honestedat. I taxativament escriu: “Un alcalde ha d’estar net i ser pulcre”. Els ciutadans es creurien realment que al cap de la policia li agrada un alcalde que menteix i té antecedents enganyosos?

Desconfieu de l’alcalde que fa gala de la seva honestedat. Se li suposa.

S’haurà d’anar fins al fons en aquest afer. No n’hi ha prou amb mocions de censura. En aquest cas, la roba bruta millor rentar-la i estendre-la al terrat ben neta, que la vegi tothom. Un alcalde sap que hauria de ser jutjat pels resultats, però també per la seva decència, honestedat i claredat.

García Albiol no havia d’esperar que l’enretiressin, havia de plegar ell sol. I qui vingui després, que sumi tots els inputs que anomena Conan, a més d’honestedat i capacitat d’inspirar els altres: habilitats de gestió i lideratge. Bones habilitats comunicatives. Voluntat de prendre decisions difícils. Capacitat de delegar… Ben senzill. Ho firmaríem, tot i no dir-nos Conan.