L’Ecopih es va presentar al Cap Dr. Robert, al barri de Dalt de la Vila. D. G.

El temps d’espera del pacients dels centres d’atenció primària (CAP) de la ciutat es podria reduir gràcies a una nova eina anomenada Ecopih. Es tracta d’un programa informàtic que permet la comunicació directa entre els professionals de l’atenció primària i els de la medicina especialitzada. Així, els especialistes poden ajudar a resoldre casos clínics en un primer estadi, al mateix ambulatori, evitant derivacions innecessàries i llistes d’espera. A més, tota aquesta interacció genera documents de treball i exemples que poden ser consultats per qualsevol metge, convertint-se així també en una font d’informació que es va enriquint a mida que es va utilitzant. Al mateix temps, l’eina permet als metges de capçalera formar-se en camps especialitzats.

El projecte va començar fa un any al CAP de la Salut, on es va posar a prova l’Ecopih. Comprovada la seva viabilitat, s’ha estès a tota Badalona i a Sant Adrià de Besòs. Actualment s’utilitza a nou centres de primària, amb la col·laboració de l’Hospital Germans Trias i Pujol, la unitat laboral de Badalona Serveis Assistencials i altres centres sanitaris. En un any, s’han realitzat 2000 consultes i s’han analitzat més de 70 casos mitjançant aquest programa, un nombre que va augmentant progressivament, generant al mateix temps més documentació.

L’Ecopih ha estat dissenyat per un metge i un infermer de l’ambulatori de La Salut de Badalona. L’eina garanteix la confidencialitat del pacient.