La plaça Che Guevara, un dels epicentres de La Salut. Arxiu

Fer una retrospectiva de l’evolució de l’Associació Amics de la Salut durant aquests deu anys suposa situar-nos a principis dels anys 2000 tot i que no cal apartar la mirada al 2011. Tot i que que no va ser la primera associació a la zona, ja que en aquell moment ja n’havien existit d’altres, a La Salut s’hi trobava a faltar una entitat que aparegués amb un marcat caràcter diferencial i es complementés amb la resta.

Des del seu naixement, el seu ràpid desenvolupament va consolidar els Amics de La Salut com un centre de referència, tal com va quedar palès amb tot un seguit d’activitats que aviat es van implantar.

MOMENTS HISTÒRICS

Al llarg d’aquests deu anys de la seva petita història, totes les persones que han format la junta des hagut d’afrontar moments realment difícils que han posat a prova la capacitat per buscar la millor solució per a l’entitat i per al barri. Segons els membres dels Amics de La Salut ha estat gràcies a la tenacitat, la força de voluntat i el treball voluntari que s’han anat superant les dificultats, sobretot aquelles que afectaven a les persones més necessitades de l’entorn.

Amb un treball continu i una forta presència de voluntariat s’ha anat trobant la millor sortida a cada cas, i coneixedors dels problemes que hi ha de tot tipus, Els Amics de La Salut s’han bolcat en treballar per donar sortida als més necessitats del barri.

Des del seu inici s’ha volgut recuperar i potenciar la cultura de qualitat entre cultures, la continuïtat de les tradicions com l’exposició del pessebre artesanal o els cants de nadales, un acte que ja està consolidat com la mostra més visitada de totes les que es presenten. També s’ha recuperat l’arxiu fotogràfic del barri que compta amb una àmplia quantitat d’imatges de la història més recent de La Salut i s’han po­- tenciat les activitats tradicionals, com és la Calçotada. Les exposicions de peces d’art, fotografies, i altres, han donat suport a aquells que han volgut exposar les seves obres.

L’entitat també ha participat de manera activa en les millores i la qualitat de vida del barri, treballant i col·laborant amb idees en els projectes de rehabilitació dels carrers i del seu manteniment fent un seguiment per a la seva bona conservació

De totes maneres, Els Amics de La Salut són conscients que queda molt camí per recórrer i, tot i la suposada consciència social, aquest projecte, pot seguir endavant malgrat els pocs recursos. Per això asseguren que s’ha de col.laborar més que mai per tenir un millor barri, millorant la convivència i trencant els perjudicis de l’incivisme per disminuir l’impacte dels petits problemes que puguin sorgir. Segons expliquen, les administracions, han de conèixer millor la problemàtica dels veïns a través de les entitats per resoldre els problemesi anar més enllà de bones paraules les quals no sempre compleixen. Segons diuen, seria millor treballar conjuntament, però aquesta cultura de proximitat encara no funciona com hauria de fer-ho i esperen que aviat tothom se’n adoni.