Contenidors Tiana

Tiana és el municipi metropolità que recicla millor. Foto: Ajuntament

Dels 36 municipis metropolitans, Tiana és el que millor recollida selectiva de residus fa. En concret, més del 80% dels residus recollits l’any 2021 van ser reciclars manera selectiva, segons les xifres de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La Unió Europea obliga a recollir selectivament el 50% de les escombraries des de l’any 2020. Aquest percentatge haurà de ser del 55% el 2025, i del 65% deu anys després. Només vuit municipis metropolitans superen el 50% que marca Europa.

Segons el comunicat de l’AMB, una de les claus de l’èxit de la recollida selectiva a municipis com Tiana és la individualització de la recollida amb sistemes “com el porta a porta o els contenidors intel·ligents, atès que el sistema de contenidors oberts al carrer ha arribat al límit de les seves possibilitats”.

D’altra banda, el consistori va anunciar aquest dilluns el reforç del servei de neteja dels carrers, amb la recuperació de la neteja amb aigua a pressió a quatre carrers de la població.