El vocabulari es va presentar dilluns passat. Foto: Twitter (@cnlheura)

Santa Coloma vol acabar amb els rumors i les informacions falses referents als col·lectius estrangers. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha impulsat la creació del Vocabulari d’Acollida per a la Interculturalitat, amb la col·laboració del Centre de Terminologia de la Llengua Catalana (Termcat) i el Centre de Normalització Lingüística l’Heura (CNL).

Aquesta eina consta de diversos recursos lingüístics que han de servir perquè el Servei de Convivència de l’Ajuntament pugui tenir un lèxic comú en català per al seu equip tècnic i per a tots els agents que treballen en l’acolliment de persones a la ciutat, amb l’objectiu final de garantir una millor acollida de les persones estrangeres.

Entre els recursos que disposa aquest Vocabulari d’Acollida hi ha el diccionari en línia del Termcat, amb una cinquantena de termes relacionats amb l’acollida, la convivència i les diversitats, i uns documents que mostren la diversitat de països i gentilicis, llengües i diversitats de creences i conviccions religioses presents a Santa Coloma.

Com a part d’aquesta eina, s’ha creat també un observatori que es reunirà anualment i vetllarà per l’actualització dels termes inclosos al vocabulari en línia i en els altres documents.

UN MUNICIPI DIVERS
En els documents publicats per l’Ajuntament es pot veure que Santa Coloma és un municipi molt divers. A la ciutat conviuen persones procedents de més de 110 països diferents. Els més representants són el Marroc (2.406 persones) i la Xina (2.154 ciutadans). Per fer el llistat de llengües oficials s’han fet servir els estudis de la CIA.