Guàrdia Urbana Badalona

Imatge d’un vehicle de la policia local de Badalona. Foto: Twitter (@guijarroruben)

El regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona, Manel Sorribas, ja ha rebut la querella que el sindicat de comandaments de la Guàrdia Urbana (Sicpol) ha presentat contra ell acusant-lo de no investigar diverses infraccions policials que podrien ser faltes disciplinàries greus o molt greus.

En un comunicat fet públic aquest dijous, Sorribas nega “rotundament” haver “paralitzat o omès l’obligació d’impulsar cap expedient disciplinari”. Sorribas assegura que des que es va incorporar al govern municipal ha tramitat “tots els procediments d’informació reservada i/o dels expedients disciplinaris dels quals la Direcció de Recursos Humans ha tingut coneixement”, diu el comunicat.

Segons explica el regidor, durant els anys 2020 i 2021 es van comunicar a la Direcció del Servei de Recursos Humans 15 encàrrecs. Tots ells “relatius a fets susceptibles de ser objecte d’un procediment sancionador”. D’aquests, Recursos Humans va incoar-ne cinc durant 2022.

Pel que fa a la “vaga encoberta” a la Guàrdia Urbana del passat novembre, Sorribas explica que la sobtada baixa laboral d’una setantena d’agents està sent investigada per Recursos Humans: “S’han sol·licitat informes al responsable de la Guàrdia Urbana així com documentació acreditativa dels indicis d’una possible vaga encoberta”.

Amb els informes a la mà, Recursos Humans ha sol·licitat la col·laboració del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Li demanen la incoació d’un expedient d’informació reservada. Tot plegat, per “aclarir els fets així com els presumptes responsables en relació amb l’alteració del normal funcionament del servei policial”, diu el comunicat.