Pont del Petroli

El Pont del Petroli, una de les atraccions turístiques de la ciutat. Foto: ACN / Albert Segura

L’Ajuntament ha encarregat a la consultora Chias Marketing un pla de màrqueting turístic per a la ciutat. L’estudi haurà d’identificar les qüestions més rellevants pel que fa al turisme, impulsarà la marca Badalona i el turisme responsable. “L’objectiu de la mesura és establir un full de ruta per afavorir l’atracció de visitants i la dinamització del teixit econòmic de la ciutat”, ha declarat el primer tinent d’alcaldia i regidor d’impuls de ciutat i reconstrucció Covid, Àlex Montornès.

A través d’aquesta eina es podran definir quins són els productes i recursos turístics més valuosos que té la ciutat. A banda, s’estudiaran quins són els índexs de satisfacció del visitant, la percepció externa de la ciutat, com ha de ser vista la ciutat en un futur pròxim, com cal promocionar els actius badalonins, quines eines calen per arribar als propòsits establerts, o quines són les accions prioritàries i on s’han de dur a terme.

El pla de màrqueting consta de dues fases. Una primera de diagnosi i anàlisi de la situació i una segona fase per definir les estratègies que es prendran. Aquestes accions, que sortiran del pla encarregat a Chias Marketing, conformaran el full de ruta i guia a seguir en els pròxims anys. A la vegada, el pla de màrqueting ha d’esdevenir l’eina que permeti donar un impuls a l’activitat econòmica i turística de la ciutat i millorar la imatge i el posicionament turístic de la ciutat. “És el primer cop que s’encarrega un pla de màrqueting turístic”, ha destacat el regidor Àlex Montornès.