Una imatge d’arxiu de l’exterior de la nau en qüestió. Foto: Google Maps

Sant Adrià de Besòs té una nova empresa de valorització de residus al seu territori. La companyia Pilot Office s’ha instal·lat en una nau d’11.000 metres quadrats situada al carrer Jovellanos del polígon industrial de Montsolís i ha demanat autorització per poder tractar més de 100.000 tones l’any de material no perillós.

Malgrat no comptar encara amb la llicència ambiental corresponent per poder exercir l’activitat, l’establiment d’aquesta empresa al municipi ja ha causat força polèmica. Segons va apuntar el grup d’ERC al Ple de febrer i ja ha denunciat formalment Sant Adrià En Comú, des de fa uns mesos s’ha detectat cert moviment a la nau –com l’entrada de camions plens de residus que després en surten buits– que podria indicar que la companyia està desenvolupant l’activitat sense comptar amb l’autorització.

A preguntes de Línia Nord, el consistori assegura que la intervenció del govern local en aquest aspecte és “mínima” perquè l’administració competent per atorgar aquest permís és la Generalitat, però confirmen que la Policia Local ja ha anat a verificar si la companyia ha començat a tractar residus sense llicència.

Des de Sant Adrià En Comú apunten que exercir l’activitat sense autorització ambiental està tipificat com una infracció “molt greu” en la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) i remarquen que la ciutat ja té “suficients” instal·lacions dedicades a la valorització de residus.

També recorden que l’Ajuntament –que va ser llogater d’aquesta mateixa nau abans que Pilot Office comprés l’espai– va ser denunciat el 2011 per tres sindicats a Inspecció de Treball per la insalubritat de les instal·lacions. Des d’aleshores no hi ha constància de cap obra de millora que certifiqui que l’activitat sense llicència a la nau no està posant en risc la salut dels treballadors.