La Federació d’Associacions de Mares i Pares de Badalona (FAM- PAS), professors i directors d’es­coles públiques de Badalona s’han constituït sota el paraigües associatiu “Badalona es Mou” per exigir a l’Ajuntament de Ba­dalona i a la Generalitat de Cata­lunya un “ensenyament pú­blic de qualitat”.

L’associació no ve de nou, coneixent la trajectòria del Portaveu dels directors dels centres públics badalonins, Casto García, molt combatiu des del CEIP Josep Boada de Sant Roc, on sempre ha lluitat pels drets de l’ensenyament públic. Per això des de la nova associació es defensa la força d’una nova transversalitat que aplega professors i pares per exigir prou retallades en aquest àmbit i més inversió per les escoles de Badalona.

La presidenta de la FAMPAS, Montse Conejo, rebutja en el blog de la nova associació, http:/ /badalonaesmou.blogspot.com/ el nou calendari escolar impulsat per l’actual conseller d’Educació en funcions, Ernest Ma­- ragall, i assegura que està pro­vocant que moltes associacions de mares i pares, sobredimensionades de feina, es con- cebin com a “empreses de ser­veis”, havent de gestionar totes les activitats extraescolars del centre educatiu.

La nova associació també rebutja la retallada en inversions pels Plans d’entorn i el personal educatiu en les plantilles dels centres que han arribat a xifrar en 30 mestres menys respecte el curs passat.

L’AJUNTAMENT TAMBÉ MAL PARAT

La regidoria d’Educació de Ba­dalona liderada pel socialista Josep Duran també en surt mal parada. De fet, la nova associació critica durament la decisió del govern municipal de retallar el programa “l’Art a l’Escola” i les ajudes municipals que permetien llogar autocars per fer activitats esportives a l’aire lliure i que en total afecten a 10.000 alumnes.

Badalona es Mou aposta per no substituir el professorat en els centres d’Infantil i Primària des del primer dia, la qual cosa, diuen, suposa reduir l’atenció individualitzada a l’alumnat i per no substituir al personal laboral del centre: personal tècnic en educació infantil i personal administratiu.

ELS DIMARTS GROCS

En el manifest conjunt per un ensenyament públic de qualitat s’acorda tirar endavant la iniciativa “Dimarts Groc”, en què mestres i directors lluiran una samarreta amb el lema “Sos per un Ensenyament Públic de Qualitat”.