Noia toro

Foto: Robert Ramos

L’any 2022 marcarà l’inici del desplegament de l’Observatori de Gènere Metropolità. El pròxim dimarts 14 de desembre tindrà lloc a les 10:30 hores, de manera virtual, la ‘Jornada de presentació de l’Observatori Metropolità de la Igualtat, que és el resultat d’un conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consell Comarcal del Baix Llobregat. I és en el marc d’aquesta jornada que es presentarà l’Observatori de Gènere Metropolità, on s’especificaran els objectius, el funcionament i les àrees de treball, així com els primers productes que ja s’han elaborat, un informe dinàmic amb tecnologia Powerbi que permet consultar els diferents apartats de la informació disponible segons les peticions dels usuaris i una infografia de resum.

Perspectiva de gènere

L’AMB és una administració fortament compromesa amb els drets humans, la justícia i la igualtat. De fet, en el Pla d’actuació metropolità 2019-2023, el full de ruta de la institució, es fa palesa la vocació d’aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes, que és el que estableix el cinquè objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Noia dossiers

Foto: Arxiu

Durant aquest mandat és prioritari consolidar polítiques de gènere innovadores i efectives per aconseguir la igualtat d’oportunitats i visibilitzar el talent femení en la societat. Aquesta ha de ser una qüestió transversal en totes les polítiques públiques, de manera que són diversos els serveis i les àrees de l’AMB que ja han incorporat la perspectiva de gènere als seus programes i projectes.

Aquesta perspectiva de gènere hi és present en les polítiques d’habitatge, ecològiques, de mobilitat. Per altra banda, aquest objectiu contempla uns altres àmbits com ara el desenvolupament social i econòmic, a través d’eines com l’ApropAMB, que col·loca les dones com un dels col·lectius objecte de reforç de les seves necessitats, o bé assistint tècnicament projectes municipals que promouen la igualtat i la conciliació del temps, entre altres. Uns altres exemples d’aquestes polítiques són l’aposta per la Formació Professional (FP) o les polítiques del temps, en les que l’AMB hi treballa amb la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Health Society’.