La desembocadura del riu Besòs en una imatge d’arxiu. Foto: PECT

El riu Besòs compta amb un nou sistema per mesurar la qualitat de les seves aigües. En el marc d’un projecte de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, el Consorci del Besòs i la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) s’ha procedit a instal·lar una arqueta que permet recopilar de manera contínua diferents dades fiables sobre paràmetres com la profunditat, la temperatura, la conductivitat o la terbolesa de l’aigua, entre d’altres.

Aquesta iniciativa permetrà als investigadors comparar valors amb els resultats de les mostres analitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per així poder avançar en la configuració d’un riu Besòs més “sostenible”. En aquest procés de renaturalització de l’entorn del Besòs jugarà un paper clau el manteniment que facin les administracions competents dels laterals del riu. Diverses entitats han denunciat recentment la presència de residus de tota mena i de xeringues utilitzades.