Plaça Rellotge

La plaça del Rellotge, un dels punts neuràlgics del barri del Fondo. Foto: A.R.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet va presentar la setmana passada un nou projecte per revitalitzar el teixit associatiu i recuperar sentiment de comunitat al barri del Fondo. Sota el nom de Viu el Fondo, la iniciativa preveu impulsar diverses actuacions col·laboratives obertes a la ciutadania per fomentar la cohesió i encarar positivament la diversitat cultural característica d’aquesta zona de la ciutat.

“El Fondo és dens, jove, divers i emprenedor. La seva transformació en termes de cohesió social suposa un repte que només podrem aconseguir amb la corresponsabilitat compartida per tots els agents que hi intervenen”, apuntava l’alcaldessa Núria Parlon en la presentació de la iniciativa, on va destacar la voluntat de recuperar la plaça del Rellotge com a “punt de trobada”.

Cal recordar que totes les actuacions previstes s’emmarquen en el projecte Barris i comunitats: motors de transformació social de la Diputació, un pla impulsat durant el 2021 en diferents barris vulnerables metropolitans i que compta amb una inversió de 173.000 euros per cada zona seleccionada.