Plànol del nou projecte per pacificar el carrer de Sant Oleguer. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha presentat un nou projecte per pacificar el carrer de Sant Oleguer del municipi. Aquesta iniciativa pretén prioritzar el pas dels vianants, reduint la circulació de vehicles de motor per la via i incrementant la presència de zones i espais verds. La previsió és que les obres d’urbanització del carrer s’iniciïn durant el 2022.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, la intervenció per pacificar aquest carrer tindrà un cost aproximat d’uns 896.000 euros i serà finançada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a través d’una subvenció del Programa d’actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2020-2023. El projecte preveu tres eixos diferents d’actuació: la reducció del trànsit rodat, l’ampliació dels espais lúdics per a vianants i l’increment i millora qualitativa de l’arbrat i les zones enjardinades.

L’objectiu de la iniciativa és convertir la via en un espai amb grans voreres per als vianants i un únic carril de circulació de vehicles, reduint d’aquesta manera les barreres físiques i visuals. La substitució en alguns trams de l’asfalt tradicional per un altre paviment prefabricat permetrà donar preferència a les persones que utilitzin el passeig i facilitarà la mobilitat de l’alumnat de l’escola Pompeu Fabra. En aquest sentit, també es renovarà el mobiliari urbà, l’enllumenat i la senyalització del carrer.