Banderes Pride Barcelona

Imatge de la darrera rua del Pride a Barcelona. Foto: ACN/Natàlia Segura

La Biblioteca de Sant Adrià va acollir dilluns la presentació del Pla local per la diversitat sexual, afectiva i de gènere (LGTBIQ+). Hi van assistir l’alcaldessa Filo Cañete, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Rosi Villalonga, i l’autora del pla, Mireia Cots, de l’entitat d’acció social SURT. “El Pla és un punt de partida, ha de servir per tenir detectades les necessitats i per establir les estratègies que possibilitin polítiques transversals en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+”, explica Cots.

L’objectiu general del pla, tal com informa l’Ajuntament, és “definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques públiques per promoure la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBIQ+”.

L’estratègia és el resultat de nou mesos de feina conjunta de l’entitat SURT, el consistori, els Mossos d’Esquadra, els CAP i els mateixos veïns. Es va fer una diagnosi de la situació a Sant Adrià en set àmbits, i se’n van extreure les conclusions.

En general, l’autora del pla, Mireia Cots, comenta que la voluntat política i social és positiva, “però falten eines i recursos per anar més enllà i fer aterrar els problemes per establir les solucions”. Les necessitats més destacables tenen a veure amb la creació de protocols antiassatjament en entitats esportives, l’extensió dels actes en defensa del col·lectiu més enllà de les dates assenyalades, o el reforçament dels canals de participació política del col·lectiu LGTIBQ+. “S’ha d’aconseguir que les persones del col·lectiu facin xarxa a Sant Adrià”, diu Cots.