Un dels cartells que indica l’accés a la Zona de Baixes Emissions (ZBE). Foto: Aina Martí

L’Ajuntament de Barcelona ha interposat més de 10.000 multes a conductors que circulaven per la Zona de Baixes Emissions (ZBE) en un vehicle sense el distintiu ambiental de la DGT requerit i sense cap autorització especial o moratòria concedida. Des de la posada en marxa del règim sancionador el passat 15 de setembre i fins al 30 del mateix mes, un total de 10.761 cotxes i motos contaminants van ser enxampats per les càmeres que vigilen els diferents punts d’accés a la ZBE de set del matí a vuit del vespre.

Aquests vehicles representen de mitjana actualment un 1% del parc d’automòbils que circula per la ciutat, una xifra dos punts inferior a la registrada abans de l’inici de les sancions, que era del 3%. Els infractors hauran de pagar una multa de 100 euros per saltar-se la normativa vigent, que també afecta quatre municipis de l’AMB: Cornellà de Llobregat, Esplugues, l’Hospitalet i Sant Adrià de Besòs.