El sistema de captació d’energia solar de la Marina. www.marinabadalona-sa.es

Marina Badalona ja compta des d’aquesta setmana amb un sistema de producció d’energia solar que aprofitarà l’extensa coberta de l’edifici de la marina seca i de la zona de tallers, amb una superfícies de 1.331 metres quadrats, superior a la de tres pistes de bàsquet.

El sistema escollit per a la producció de l’energia solar és el conegut com de sílice amorf, diferent al de les clàssiques plaques fotovoltaiques de sílice cristal·lí. El sistema de sílice amorf gaudeix d’una potència instal·lada de 83,77 KMp,per aconseguir una producció estimada de 95.955 KWh per any, que vindria a ser el consum mig anual d’electricitat d’un bloc de vint habitatges. La producció d’aquests gairebé 100.000 KWh per any s’injecta a la xarxa elèctrica de manera automàtica i es monitoritza constantment via Internet, fet que permet conèixer el nivell de producció elèctrica i seguir a temps real les incidències del sistema.

El sistema del sílice amorf és l’òptim donades les característiques de l’edifici de la marina seca i dels seus tallers i per la situació del recinte portuari. Així, el sistema del sílice amorf permet obtenir un millor rendiment en condicions de radiació difusa, és a dir, produeix energia en dies ennuvolats. També obté major rendiment a temperatures altes i és més lleuger que les plaques fotovoltaiques més comunes, la qual cosa no obliga a reforçar amb estructures suplementàries la capacitat de càrrega de les cobertes. I també és el més òptim per les característiques arquitectòniques de l’edifici i els edificis d’habitatges del voltant amb una alçada superior al de la marina. Finalment, redueix la utilització d’elements metàl·lics, fonamental en un ambient tan corrosiu com el marí.

TREBALLADORS SOLIDARIS

Els treballadors de Marina de Badalona han decidit renunciar a rebre el lot de Nadal i han destinat l’import que l’empresa dedicava a aquesta partida a adquirir aliments per al Banc d’Aliments de la ciutat. La situació de crisi del moment ha portat als empleats de Marina Badalona a prendre aquesta decisió, que suposa incorporar al Banc d’Aliments de Badalona 720 litres de llet, 720 litres de suc de taronja, 1.000 llaunes de sardines, 1.040 de tonyina, 1.008 pots de cigrons, 1.008 de mongeta cuita i 650 de llenties.