El voltant de les vies s’havia convertit en un abocador. Foto: Twitter (@lamoraBDN)

L’Ajuntament de Badalona i Adif han signat el conveni per netejar l’entorn de les vies del tren i instal·lar les tanques de seguretat als espais on fins ara no n’hi havia. D’aquesta manera, les dues administracions responen a les demandes dels veïns del barri de La Mora i l’entorn del Port, que reclamaven des de fa mesos la instal·lació de noves tanques per protegir l’accés a les vies del tren, ja que s’havien convertit pràcticament en un abocador de brossa.

El conveni pretén, entre altres aspectes, “garantir l’òptim estat i integritat dels tancaments per prevenir actes vandàlics i trànsits indeguts per punts no autoritzats”, així com “altres afectacions al sistema ferroviari com robatoris o abocaments continuats de residus”.

UN QUILÒMETRE DE TANQUES
Des d’Adif s’assenyala que s’instal·larà un tancament d’alta seguretat i més resistència, que en total cobrirà un perímetre d’un quilòmetre, tant pel costat muntanya com pel costat mar. L’acord, a més, preveu la neteja i el sanejament de l’espai comprès entre el tancament actual i les vies de la línia d’ample convencional Barcelona-Mataró-Maçanet, per la qual habitualment circulen els serveis de les línies R1 i RG1 de Rodalies.

La retirada dels residus que actualment hi ha al voltant de les vies del tren anirà a càrrec d’Adif, així com el finançament i l’execució de les obres del nou tancament. Tot aquest procés es farà en un termini màxim de 12 mesos, segons l’administració ferroviària.

Per altra banda, l’Ajuntament es compromet al document signat a comunicar immediatament a Adif qualsevol defecte en el tancament. El consistori haurà de vetllar, també, pel compliment de les normes de civisme per tal d’impedir i sancionar els actes vandàlics.

Adif invertirà 383.000 euros per a l’execució de les actuacions, dels quals 305.000 corresponen a les obres dels nous tancaments i els 78.000 euros restants a les tasques de neteja. A més, Adif destinarà anualment una partida de 7.000 euros per a manteniment. L’Ajuntament aportarà una partida de 38.000 euros.