Foto: D. Gutiérrez

Sense inauguració la nova Plaça Pompeu Fabra es va estrenar aquest passat dissabte enmig d’una gran expectació de veïns de la ciutat que van voler passejar-hi, visitar-la i fins i tot (els més petits) provar les nombroses atraccions infantils de què disposa. Les obres han tingut un cost total de 7 milions d’euros que han estat assumits per l’Ajuntament de Badalona i el Departament de Territori i Sosteniblitat del Govern de la Generalitat. La plaça té un total de 20.000 metres quadrats i s’ha configurat com un pulmó verd per al centre de Badalona. S’han plantat un total de 399 arbres de 22 espècies diferents i 38.122 unitats de 28 espècies arbustives. La paisatgista del gabinet Manel Colominas encarregat d’enjardinar la plaça ha explicat que en tot moment “s’ha volgut reproduir” un badiu de Badalona. Per aquest motiu, s’han introduit espècies mediterrànies fàcils de mantenir. De fet el manteniment està blidant durant els dos primers anys amb l’empresa constructora que ha guanyat el concurs.