La campanya vol implicar diversos actors: veïns, comerços i entitats. Foto: Fundació Carles Blanch

Fa una setmana, el dia 12 de setembre, els alumnes d’arreu de Catalunya van tornar a omplir les aules, on la majoria hi passaran vuit hores de dilluns a divendres fins a finals de juny. Tot i que per a algú pot semblar evident que anar-hi cada dia és una obligació i una responsabilitat, alguns pares no ho veuen de la mateixa manera. Quan anar a l’escola no és prioritari, la majoria de vegades apareix l’absentisme escolar, un dels principals problemes que afronta el Barcelonès Nord. I, més concretament, Badalona Sud, un dels territoris on és més freqüent.

Va ser precisament l’Ajuntament de Badalona que l’any 2014 va impulsar el Pla de promoció de l’escolaritat i prevenció de l’absentisme escolar. Seguint la línia oficial i amb la col·laboració del mateix consistori, el Centre Sant Jaume de la Fundació Carles Blanch -amb el suport del Consorci Badalona Sud i de la Generalitat-, ha decidit engegar una campanya per revertir aquesta situació sota l’eslògan ‘Que l’escola t’acompanyi’.

DECISIÓ FAMILIAR
Al contrari del que es podria sospitar en alguns casos -quan els alumnes decideixen, en dies concrets, ‘fer campana’-, el fet que els menors no vagin a l’escola no és una decisió que pren cada infant per lliure sinó que ve imposat per la família.

De fet, són els pares que decideixen que, aquell dia en concret, el nen no anirà a l’escola. Els motius, segons explica la responsable de la campanya, Silvia Sala, són conseqüència d’una situació familiar de risc. Famílies amb problemes com l’atur, desnonaments o altres situacions de vulnerabilitat són les més propenses a fomentar l’absentisme escolar entre els fills. De vegades sol ser més una conseqüència del malestar o els maldecaps dels mateixos pares, que veuen més fàcil deixar els fills dormint que portar-los a l’escola, que no pas una decisió presa a consciència.

La campanya se centra a prevenir l’absentisme escolar treballant amb diversos actors. “Ens centrem en el barri i treballem amb associacions de veïns, comerços, entitats, llocs com la biblioteca, el CAP, els Serveis Socials”, tot amb la finalitat que la família rebi, per diverses vies, el mateix estímul: que el fill ha d’anar a l’escola. “Volem que es converteixi en un valor de barri”, comenta Sala. “Cal que siguin els mateixos pares els que vulguin portar el fill a l’escola”, afegeix. Per això, més que incidir directament en els pares, la campanya busca la complicitat i la influència dels veïns.

MOVIMENT TRANSVERSAL
“És la primera vegada que hi ha un moviment coordinat i transversal”, que aplega molts i diversos tipus d’actors. “Quan parlem amb els veïns veiem que és una situació que no agrada, però és la primera vegada que hi ha una coordinació per combatre-la”, afegeix Sala. L’objectiu, doncs, és que els pares dels nens que no van a l’escola es trobin missatges de la campanya, com cartells i postals, arreu on vagin, tant si és a comprar el pa com a la porta de la mateixa escola.

 

Absentisme en 6 de cada
10 alumnes de secundària

Tot i que són dades difícils d’obtenir, el Consorci Badalona Sud calcula, de manera molt aproximada, que l’absentisme escolar afecta un 40% dels alumnes de primària i un 60% dels de secundària, és a dir, més de la meitat.

Tot i així, cal desgranar aquestes dades, una tasca que, de moment, encara s’està processant. La Llei del menor contempla que hi ha diversos tipus d’absentisme definits segons el grau, començant per l’absentisme lleu, on hi entren els infants que falten fins a un 25% d’hores cada mes i acabant per l’abandonament escolar.

En molts casos, un grau elevat d’absentisme acaba derivant en l’abandonament dels estudis. Una de les principals tasques és evitar que això passi, combatent l’absentisme des de l’inici i centrant els esforços en la prevenció.

És important que els pares entenguin i assoleixin els beneficis d’anar a classe, i no ho vegin com una obligació sinó que siguin ells mateixos que vulguin que el seu fill vagi a l’escola.