Curs Diputació

Un dels cursos formatius de la Diputació. Foto: Diputació

Els Centres Locals de Serveis a Empreses (CLSE) són els departaments ubicats als ajuntaments que treballen per desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

L’any passat, els 89 CLSE de la Diputació de Barcelona van ajudar a crear gairebé 2.500 empreses a tota la província.

En conjunt, això suposa la creació de 3.211 nous llocs de feina. Respecte a l’any 2020, suposa un augment del 13%.

Aquests CLSE compten amb més de 600 professionals que contribueixen a la creació, consolidació i creixement de les empreses del territori, siguin noves o empreses ja existents.

Els CLSE van atendre l’any 2021 a 57.780 persones emprenedores i van assessorar gairebé 47.200 empreses. D’entre els principals serveis oferts l’any passat destaquen les 2.366 formacions empresarials a 16.500 participants, que suposen més de 10.000 hores impartides. També es van fer 2.422 accions de foment de la cultura emprenedora i es van prestar 107.871 serveis d’informació a persones emprenedores.

La comarca on es van crear més empreses l’any 2021 gràcies als CLSE va ser el Baix Llobregat, amb 639. Al Vallès Occidental es van crear 327 empreses; al Maresme, 308; al Barcelonès, 299; i al Vallès Oriental, 244.

Aquestes empreses van ser, sense incloure les de Barcelona ciutat, dedicades al comerç en un 26%, superant les 300. Les empreses creades dedicades a serveis personals gairebé van arribar a les 250, el que representa un 22% del total. També destaquen les de serveis a altres empreses amb un volum del 14% o les de serveis a restauració, que van ser un 10% del total. Aquesta acció de la Diputació respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8, de “Treball digne i creixement econòmic”.