Els nous contenidors de recollida selectiva

El procés per renovar tots els contenidors de recollida selectiva de residus de la ciutat s’inicia de manera gradual aquest desembre, començant pels barris de Llefià i La Salut. El procés d’implantació dels nous contenidors de les cinc fraccions (resta, orgànica, envasos, paper i cartró i vidres) seguirà per Bufalà, Morera i Pomar, amb l’objectiu d’assolir la implantació total durant el primer trimestre de l’any que ve.

En total, se substituiran els 2.994 contenidors actuals per 3.985 de nous, dels 915 seran per a la recollida orgànica, 487 per a paper i cartró, 485 per a vidre, 488 per envasos i 1.416 per a la resta de deixalles. A banda, la ciutat també comptarà amb nous vehicles de recollida de residus, tot en el marc del nou contracte del servei de neteja aprovat enguany per l’Ajuntament.

Els nous contenidors s’aniran col·locant, sempre que sigui possible, a les mateixes ubicacions que els actuals, agrupant totes les fraccions si l’espai ho permet. Els nous contenidors són més accessibles i ergonòmics. A més, els contenidors destinats a la fracció de residus “Resta” té un doble sistema d’obertura, un amb palanca manual i l’altre amb pedal, i té un sistema de tancament retardat. Cada contenidor té també unes marques tàctils en relleu, que amb la conformitat de l’ONCE, simbolitzen el tipus de residu que s’ha de dipositar. L’altra estrena és la del nou parc de 61 vehicles de recollida selectiva, més silenciosos que els actuals, menys contaminants i una quarta part, amb funcionament elèctric.

PORTA A PORTA

La implantació de la recollida de la fracció orgànica va acompanyat d’una campanya de difusió, a on informadors ambientals visitaran totes les cases de la ciutat per lliurar el kit de la recollida de la fracció orgànica i informar de la importància de gestionar correctament les deixalles.

Els veïns dels barris de Llefià i la Salut rebran a casa seva una comunicació prèvia en què se’ls informa que es canviaran tots els contenidors i que aviat rebran la visita d’informadors ambientals que els explicaran el sistema de recollida de la fracció orgànica.

Es tracta de visites “porta a porta”, a on quatre equips formats per quatre informadors ambientals informaran als veïns sobre el sistema més correcte de gestionar les deixalles i lliuraran a cada domicili un kit de recollida orgànica consistent en un cubell marró, trenta bosses compostables i un fulletó i un imant informatius.

Els veïns que no estiguin a casa seva el dia que es distribueixi el kit i rebin la visita dels informadors tindran l’opció de recollir el material en diversos punts de distribució. Els veïns absents es trobaran un fulletó que els informarà de la ubicació i els horaris d’aquests punts de distribució. A Llefià i La Salut, els veïns que no siguin a casa en el moment que passin els informadors podran acudir fins el 8 de gener als següents punts per recollir el kit de l’orgànica: els divendres de 8 a 14 hores, davant el Mercat de Llefià, el dissabtes de 9 a 14 hores, davant del Mercat de La Salut, i els dissabtes de 17 a 20 hores, a l’eix comercial del Passeig de la Salut.