Pisos de Protecció Oficial a Sant Roc

Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa vol declarar els barris de Sant Crist, Dalt de la Vila i Sistrells com a àrees de rehabilitació i zones de “tempteig i retracte”. Aquesta mesura propiciaria l’increment del parc públic d’habitatge de la ciutat, i a un preu més assequible que l’actual.

El cap de llista d’ICV-EUiA, Carles Sagués, vol convertir l’Oficina Local d’Habitatge en un motor eficient per a la promoció d’habitatge. Els ecosocialistes proposen la potenciació de la bossa de lloguer social i actuar contra els més de 8.000 habitatges deshabitats (4.000 d’ells, de nova construcció) que segons ICV-EUiA hi ha a la ciutat. Per a la coalició això suposa un potencial que el govern actual està desaprofitant. Els ecosocialistes proposen també treballar amb les entitats financeres per evitar els desnonaments. Consideren que serà millor evitar un desnonament que després donar una solució a la família afectada.