Funtané i regidors d’altres partits en un acte recent. Foto: Twitter (@montgat)

L’alcaldessa de Montgat, Rosa Funtané, va aprovar el nou cartipàs la setmana passada, a l’espera d’arribar a un acord de govern més ampli. De moment, Funtané ha repartit les regidories i tinences d’alcaldia entre els cinc representants d’ERC.

El regidor republicà David Sánchez Boutín va ser nomenat primer tinent d’alcaldessa i coordinador de l’àrea de territori i sostenibilitat, així com regidor-delegat d’ordenació i gestió del territori, habitatge, obres i infraestructures, serveis municipals, manteniment, via pública, parcs, jardins i edificis municipals.

La regidora Laura Ribot i Cuenca serà la segona tinenta d’alcaldessa i coordinadora de l’àrea de govern i ciutadania. Ribot i Cuenca s’encarregarà també dels recursos econòmics i humans, la qualitat, avaluació de serveis públics i bon govern, la programació i coordinació, els serveis interns, ciutadania i participació ciutadana.

El tercer tinent d’alcaldessa serà el regidor Jordi Ratera i Sarra, quetambé serà coordinador de l’àrea de desenvolupament local i regidor delegat de cultura i festes, esports, promoció econòmica, foment de l’ocupació, promoció de la Vila i comerç i consum.

Finalment, la regidora Alba Hernández Lacoma coordinarà l’àrea de serveis a les persones i serà la regidora delegada d’acció social, gent gran, salut, polítiques d’igualtat, cooperació i solidaritat, educació, joventut, sostenibilitat i medi ambient.

Tot i aquesta distribució dels càrrecs, Funtané avisa que continua buscant un acord de govern més ampli i, per tant, podrien haver-hi canvis en les regidories si, finalment, un altre grup municipal entra al govern. L’alcaldessa haurà de retre comptes d’aquest cartipàs al pròxim ple de l’11 de juliol, quan s’hauran de votar també les retribucions dels càrrecs.