Comencen les obres de construcció d’un dipòsit d’aigua amb les que es crearàn llocs de treball

L’Ajuntament de Badalona, a través de l’empresa AQUALOGY, ha iniciat aquesta setmana les obres del dipòsit regulador d’aigües pluvials. Aquest projecte, cofinançat pel Fons de Cohesió de la Unió Europea, té un pressupost superior als 7 milions d’euros i una durada prevista de 15 mesos. A més, donarà feina als veïns de la ciutat.

OBJECTIUS

Amb la construcció d’aquest dipòsit de regulació d’aigües pluvials al solar de l’antiga Estrella es volen aconseguir quatre objectius: evitar inundacions, controlar la xarxa de clavegueram en temps real mitjançant la implantació d’una xarxa de pluviòmetres i limnímetres, reduir l’impacte mediambiental dels abocaments del clavegueram al mar i adequar, controlar i explotar la xarxa a través de sistemes informàtics i tecnologia d’avantguarda.

OCUPACIÓ

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, i el director general d’AQUALOGY, Narciso Berberana, van signar dimarts un acord que preveu la contractació de persones aturades veïnes de Badalona per treballar en la construcció del dipòsit.

En el document, s’assenyala que hi ha una previsió inicial d’ocupació de llocs de treball directes d’entre 31 i 75 persones. La intenció de l’empresa és contractar a persones aturades veïnes de la ciutat que estiguin inscrites en les Oficines de Treball de la Generalitat, en els casos en què no disposi de personal propi per dur a terme les tasques.

PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció d’aquests treballadors en situació legal de desocupats es realitzarà mitjançant l’Institut Municipal de l’Ocupació de Badalona (IMPO), el qual buscarà les persones amb els perfils més adequats per a cada feina per tal que puguin ser seleccionats i contractats.

Cal destacar que entre les persones contractades s’inclouran persones discapacitades i en risc d’exclusió social, amb dificultats d’accés al món laboral. De fet, actualment AQUALOGY ha contractat ja 3 persones pertanyents a aquests col·lectius que en aquests moments ja estan treballant en el projecte.

WhatsApp