La platja del Fòrum de Sant Adrià de Besòs en una imatge d’arxiu. Foto: Ajuntament de Sant Adrià

La capa superficial de la platja del Fòrum de Sant Adrià de Besòs no suposa un risc per a la salut de les persones. Aquesta és la conclusió de l’estudi encarregat pel Consorci del Besòs el passat juliol després del tancament de la platja del Litoral del municipi, on es van trobar substàncies cancerígenes. La preocupació veïnal va portar el consistori a demanar la realització d’aquesta investigació, que no descarta la possible presència de contaminants en capes més profundes de la sorra.

Segons apunta l’Ajuntament en un comunicat, els resultats de l’estudi apunten que la qualitat de la sorra fins a 80 centímetres de fondària és “apta” per a l’ús públic i no requereix ara mateix “cap actuació de neteja”. Aquesta situació, però, podria canviar radicalment si es produís a la platja un “moviment de terres”, ja fos provocat per una excavació profunda -tal com va passar a la platja del Litoral amb les obres de l’estació de cables submarins- o pel pas de temporals. En aquest sentit, la investigació es limita a assenyalar que no s’ha pogut avaluar la qualitat ambiental de les sorres en fondària ni de les aigües subterrànies.

Cal recordar que la platja del Fòrum es va crear el 2004 de manera artificial amb sorres noves d’aportació externa i amb motiu de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures. La seva morfologia s’ha modificat des d’aleshores per la dinàmica natural del litoral.