desnonament Badalona

Un dels desnonaments aturats, el dia 20. Foto: Twitter (@StRocSomBDN)

Entre les dades que tenen a l’entitat Sant Roc Som Badalona i les de la Plataforma d’Afectats per la Crisi (PAC), sumen uns cinquanta desnonaments aturats durant els 31 dies del mes d’octubre.

Per a Carles Sagués, secretari de Sant Roc Som Badalona, les dades són molt greus: “A nosaltres ens han arribat 41 casos de desnonaments, però segur que n’hi ha hagut més”. Sagués ho justifica perquè quan es troben la comitiva judicial en un desnonament, acostumen a sentir-los dir coses com “ara venim d’un altre desnonament, però no hi havia ningú de vosaltres”.

La Plataforma d’Afectats per la Crisi també s’ocupa d’ajudar i assessorar les famílies sobre les quals pesa una ordre de llançament. Ells van comptabilitzar 14 desnonaments durant tot l’octubre. “Hem detectat més agressivitat per part dels jutjats, que abans tenien més en compte factors com la presència de menors”, assegura el membre de la PAC, Luís Ros. Malgrat les dades, Ros assegura que la legislació catalana i la moratòria de desnonaments del govern central estan ajudant que sigui més fàcil aturar un desnonament: “Les lleis estan fent molt, ja no se suspenen la majoria dels desnonaments a la mateixa porta”. Ara bé, la situació canviarà a partir del gener, ja que la moratòria s’acabarà el 31 de desembre. “A partir d’aleshores, tots els desnonaments suspesos per la moratòria tindran una nova data pel llançament”, tem Carles Sagués.

Mentrestant, com que les famílies que s’han quedat a casa seva ho han fet ocupant-la, la seva situació encara és precària.