El barri de Sant Crist opina. Arxiu

A principis de novembre, Línia Badalona va informar sobre la intenció de set associacions del barri i Iniciativa per Catalunya-Els Verds d’impulsar una enquesta ciutadana entre els veïns del barri de Sant Crist de Can Cabanyes. Aquesta mesura pionera, que va arrencar el passat 20 de gener, pretenia que les persones que viuen al barri tinguessin veu i poguessin dir la seva sobre el que creien que faria més falta de cara a millorar la zona.

El dissabte 11 de desembre els impulsors d’aquesta iniciativa van començar a analitzar-ne els resultats, i passats uns dies ja han pogut discernir cap a on s’orienten les principals reivindicacions de la gent del barri. En primer lloc, el més reivindicat és l’àrea bàsica de Salut. Ara per ara, Sant Crist no disposa d’un CAP al seu territori, i els veïns han de desplaçar-se als barris colindants per ser visitats pel seu metge. Aquesta problemàtica, però, sembla albirar una mica de llum: segons sembla, la Genera­litat té previst encarregar-se de la construcció d’aquest CAP de Sant Crist un cop finalitzi la prevista per al CAP de Llefià, el futur Centre d’Atenció Primària Gran Sol. La segona qüestió que els veïns han identificat com a la més problemàtica és el tema del lateral de l’autopista, que no afecta només el seu territori sinó totes les àrees de la ciutat per on aquesta travessa. En tercer lloc vindrien les reclamacions per aconseguir solucions al gran problema que arrossega aquest barri donada la seva orografia: els veïns voldrien que s’hi instal·lin escales mecà­niques, una cosa que de moment sembla lluny d’aconseguir-se pel cost que suposaria tant d’inversió com de manteniment. Les queixes que vindrien en les següents posicions estarien referides a aconseguir diferents equipaments que al barri li manquen. Segons Manel Garcia, president de l’Associació de Veïns del barri de Sant Crist, s’han avaluat ja unes sis-centes enquestes, i un cop s’hagi analitzat el centenar que manca, les entitats participants faran una reunió per extreure’n les conclusions definitives i poder-les traslladar als diferents grups polítics municipals, donant una importància especial al que actualment governa a Badalona, el PSC de Jordi Serra.