Les infraccions penals han crescut al Barcelonès Nord durant el primer trimestre del 2021 respecte al mateix període de l’any passat. Segons les últimes dades facilitades en el balanç de criminalitat que elabora trimestralment el Ministeri d’Interior del govern espanyol, els delictes han pujat un 8% a Badalona, un 15,7% a Santa Coloma de Gramenet i un 17,6% a Sant Adrià de Besòs. Aquestes xifres es troben lluny de la mitjana de la província de Barcelona, que registra una davallada de gairebé el 16% en aquest tipus d’infraccions.

En el cas de Badalona, la tipologia de delictes que ha patit un increment més pronunciat ha estat el tràfic de drogues i els atacs contra la llibertat sexual. On sí que s’ha produït un descens considerable és en els robatoris i els furts, que cauen per segon trimestre consecutiu i disminueixen aproximadament un 15% respecte a les dades del 2020.

Una tendència similar presenta Santa Coloma, on també es disparen els delictes contra la llibertat sexual i creixen les infraccions per drogues. Malgrat que els robatoris amb força en domicilis i establiments sí que registren una caiguda considerable, els furts creixen en un 35% respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa a Sant Adrià, les dades mostren un increment important en els robatoris amb violència i intimidació i també s’eleven els casos de sostracció de vehicles. Cauen per contra els robatoris amb força en domicilis o comerços.