Els immigrants, a Badalona, representen el 15% de la població. Arxiu

La Fundació La Caixa ha fet púbic un estudi que posa de manifest que els immigrants aporten més a l’Estat del benestar del que reben. Segons l’informe, el 30% dels immigrants i el 18% dels autòctons viuen sota el llindar de la pobresa, però els ciutadans estrangers només reben el 6,8% dels serveis socials. Tot i això, més de la meitat dels espanyols perceben l’immigrant com un competidor en l’accés a aquestes prestacions. L’estudi apunta que aquesta actitud pot accentuar-se durant les pròximes dècades, a causa de l’envelliment del col·lectiu i l’increment de les peticions d’ajudes.

Més enllà del que reben, els immigrants són els responsables del 50% del creixement del PIB nacional entre els anys 2000 i 2005. Així mateix, els estrangers haurien afavorit la contenció salarial, frenat la inflació i cobert sectors laborals que corrien el perill de quedar desatesos. Tot i això, l’estudi adverteix que la concentració d’immigrants en determinades zones provoca desajustos en la distribució de recursos.

A Badalona, la població espanyola representa el 85,2%, i les comunitats estrangeres més nombroses són la marroquina (2,5%), la pakistanesa (2,5%) i la xinesa (1,85). Els barris amb més població immigrant són La Salut (9%), Sant Mori de Llefià (6,9%), Bufalà (6,3%) i Sant Roc (6,2%), segons dades de 2010 de l’Ajuntament de Badalona.