L’espai serà finançat per la Diputació, Generalitat i el Consell Comarcal. Ajuntament

Allò on va ser l’escenari vibrant de la Penya i on va acollir la subseu de bàsquet de les Olímpiades del 1992 acollirà el Badiu Jove. Concretament, allà on hi havia el bar de la Penya de l’antic Pavelló de Països Catalans (cantonada Ausiàs Marc i Alfons XII) s’hi traslladarà el Badiu Jove. En total seran 300 metres quadrats dedicats a tots els serveis d’informació per l’emancipació juvenil. L’obertura del nou Badiu Jove permetrà prescindir del local del carrer de Marina, pel qual l’Ajuntament de Badalona paga actualment un lloguer mensual. La superfície que es guanya a Ausiàs Marc permetrà habilitar despatxos per a les entitats i una sala d’actes.