Envasos plàstic

El circuit de recollida va aplegar 2,8 tones d’envasos el 2021. Foto: Pexels

El circuit privat de recollida de residus orgànics i envasos lleugers de l’Eix Besòs Circular va recollir durant l’any passat 86 tones de matèria orgànica i 2,8 tones d’envasos lleugers a un total de 14 empreses dels polígons d’activitat econòmica de les ciutats de Sant Adrià de Besòs i de Badalona.

En total, aquesta recollida de matèria orgànica i envasos lleugers ha evitat l’emissió de 21,46 tones de diòxid de carboni. Si afegim els resultats del circuit de recollida de l’any anterior, el 2020, l’emissió estalviada de diòxid de carboni és de 37 tones.

Aquestes dues fraccions, orgànics i envasos lleugers, van a parar a la planta de tractament Ecoparc 2, situada a Montcada i Reixac. Allà, la fracció orgànica es converteix en compost o en biogàs, tancant així el cicle.

Pel que fa als envasos lleugers, són tractats segons les seves característiques per tal de recuperar per a un nou ús els materials que els componen.

Es tracta d’un circuit privat de recollida de residus, ja que les empreses que hi participen estan ubicades a polígons d’activitat econòmica i acostumen a generar residus específics, de manera que no disposen del servei públic de recollida municipal.

L’objectiu de l’Eix Besòs Circular és oferir un servei de suport a la indústria local del Barcelonès Nord per apropar-la a les pràctiques de l’economia circular i la sostenibilitat ambiental.

La iniciativa està impulsada per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el de Badalona a través de Reactivació Badalona i el de Santa Coloma de Gramenet, a través de Grameimpuls.