La plataforma insisteix en la protecció de les Xemeneies. Foto: Arxiu

Un cop ha transcendit el primer esbós del Pla Director Urbanístic (PDU), que ha de definir el futur del litoral adrianenc, la Plataforma per a la Conservació de les Tres Xemeneies ha presentat les seves al·legacions a la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Generalitat.

Entre les moltes reclamacions plantejades per la plataforma en destaca especialment una: estudiar la possibilitat d’expropiar els terrenys de propietaris privats. Actualment Endesa és el titular del 42% dels terrenys i el Banco Santander del 28%, mentre que l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Barcelonès es reparteixen a parts iguals el 30% restant. “L’actual proposta de PDU recompensa a determinades empreses i fons d’inversió que, durant anys, van comprar a preu de sòl industrial amb voluntat especulativa”, considera la plataforma. “Cal evitar que el planejament respongui únicament als interessos dels grans inversors”, afegeix. Per això, demana a la Generalitat que valori l’expropiació com a condició necessària per avaluar les al·legacions presentades.

ATURAR EL PDU
Les al·legacions posen el focus en la recuperació ecològica del Besòs, l’eliminació de barreres d’accés al mar i recuperar el litoral per a l’ús ciutadà. Uns objectius que la plataforma vol vehicular a través de la participació ciutadana. De fet, demanen aturar el PDU i tirar endavant un “autèntic” procés participatiu que inclogui un concurs públic d’idees. Un concurs que per la plataforma hauria de tenir en compte tres principis: establir un topall de densitat de població, crear una xarxa d’espais verds i conservar les Tres Xemeneies. Aquest últim punt és especialment sensible per la plataforma, que insisteix a crear una oficina receptora de projectes per a l’antiga central tèrmica. L’oficina està prevista en el Pla d’Acció Cultural dissenyat el 2009 però no s’ha tirat endavant.

En les seves al·legacions, la plataforma també demana rebaixar la quantitat d’edificis que preveu construir el PDU i el percentatge de terrenys que es volen dedicar a l’activitat hotelera. També pregunta quin serà el sector concret al qual es dedicaran els usos econòmics i considera insuficients les mesures previstes per protegir els espais naturals de la zona.