Segons un informe elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), un de cada quatre habitants de l’àrea metropolitana viuen en risc de pobresa, el que representa un 23% més que abans de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. L’estudi Una aproximació als efectes socioeconòmics de la COVID-19 a la metròpoli de Barcelona, evidencia, d’aquesta manera, que la pandèmia ha cronificat la vulnerabilitat entre la població menys afavorida. En aquest sentit, els perfils socials més afectats són els infants de 0 a 17 anys, amb un índex de risc de pobresa del 34%, els joves (26%) i les persones migrades(49%). A més, l’impacte de l’Ingrés Mínim Vital aprovat pel govern central és pràcticament inapreciable a la metròpoli.