L'esporga dels arbres

L’Àrea de Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona ha iniciat la campanya d’esporga de l’arbrat de carrers i places de la ciutat 2010-2011.

Els treballs comencen retallant els arbres perennes, que s’esporguen abans que maduri el fruit perquè aquest no caigui i embruti carrers i vehicles estacionats. Al mes de març està previst que s’iniciï l’esporga per mantenir els arbres de caire subtropical, feina que s’allargarà fins a mitjans de juliol. Les palmeres, que normalment s’esporguen a l’estiu, enguany s’esporgaran entre novembre i febrer, atenent a l’ordre publicada per la Generalitat de Catalunya, per evitar que proliferi la plaga d’escarbat morrut, de procedència asiàtica i present a Catalunya desde 1995.

El pas dels equips de treball pels diferents barris de la ciutat ve condicionat pels factors climàtics i de disposició de mitjans humans i materials, de manera que no se’n pot establir un calendari estricte. Un dels primers barris on han començat els treballs és el centre.