Els 18 nous treballadors de FCC. Arxiu

El Centre Especial de Treball Caltor i l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han signat un contracte d’enclavament pel qual Caltor col·laborarà amb FCC en la realització del servei de neteja de la ciutat i aportarà 18 treballadors amb discapacitats, i un monitor.

La relació entre totes dues parts serà efectiva a partir del mes de gener, que és quan els 18 discapacitats intel·lectuals començaran a desenvolupar la seva activitat laboral a FCC. La durada del contracte d’enclavament serà de tres anys. Un cop esgotat aquest contracte, FCC incorporarà a la seva plantilla aquests treballadors amb discapacitat.

Tot i que ja s’han realitzat altres processos d’inserció laboral de treballadors discapacitats en empreses del mercat ordinari de treball, aquest és el primer contracte d’enclavament d’aquestes característiques que signen tant Caltor com FCC.

La signatura del contracte es va celebrar divendres passat, i la van materialitzar el director provincial de Medi Ambient de FCC, Martí Juanola, i el president de la Fundació Bdncapaç, Joan Brió. També va ser present a l’acte l’alcalde de Badalona, Jordi Serra.

CALTOR I BDNCAPAÇ

El moment de la signatura de l’acord. Arxiu

Caltor és el Centre Especial de Treball de la Fundació Bdncapaç. Sense ànim de lucre i impulsada pel departament de Treball i l’Ajuntament amb el suport de l’Obra Social “La Caixa”, Bdncapaç proporciona serveis a persones amb discapacitats i en risc d’exclusió social, i afavoreix la seva inserció laboral en empreses ordinàries. Pretén, doncs, facilitar que les empreses compleixin amb l’obligació d’incorporar a les seves plantilles la quota de reserva per a persones amb discapacitat i risc de marginació.

Com a mesura alternativa per assolir l’objectiu de la plena inserció laboral, la Fundació bdncapaç compta amb el Centre Especial de Treball Caltor. La seva activitat se centra en els manipulats, muntatges industrials, termoconformat i envasats plàstics. Amb una plantilla d’uns 140 empleats i una vintena de tècnics, Caltor pot adequar la seva activitat a altres sectors i serveis, en tots els casos a través d’un contracte civil o mercantil. Però paral·lelament a l’activitat productiva, Caltor presta serveis terapèutics, de rehabilitació i d’integració social, cultural i esportiva, i per poder portar a terme aquests serveis compta a la seva plantilla amb psicòlegs i assistents socials.

Els contractes d’enclavament, com el signat amb FCC per al servei de neteja de la ciutat, impliquen la realització d’uns serveis a càrrec d’un Centre Especial de Treball per a una empresa del mercat ordinari, que poden portar-se a terme, segons cada cas, a l’empresa en qüestió o a Caltor. Hi ha diverses modalitats de contracte, que poden oscil·lar entre els 3 mesos i els 3 anys, com és el cas de l’acord a què han arribat FCC i Caltor.