Badalona

Badalona és una de les 13 ciutats amb un pla denegat per l’ACA. Foto: Línia

Segons dades del Govern actualitzades el 2 de maig, a Catalunya hi ha 64 municipis de més de 20.000 habitants que, tal com estableix l’acord de Govern de l’1 de gener del 2020, han de presentar els plans d’emergència obligatoris per combatre la sequera.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tombat els de 13 municipis, que representen un 20% dels que hi estan obligats, entre ells, Badalona, i també Sant Adrià. Aquests plans han de garantir el compliment de les dotacions màximes establertes i s’han de posar a disposició de la ciutadania per tal que pugui conèixer les mesures concretes a adoptar en cada escenari o les mesures de contingència que els poden afectar en els casos d’alerta, excepcionalitat o emergència per sequera.

Unes mesures que poden incloure reduccions de pressió i, fins i tot, la suspensi