Imatge de la pàgina web municipal. Captura de la web

Més de 5.000 persones han visitat el nou web municipal on ja han enviat els primers suggeriments.

En els primers cinc dies de funcionament del nou portal de l’Ajuntament de Badalona, que en el que resta d’any estarà en proves i al qual es pot accedir des de www.badalona.cat o http://proves.badalona.cat/portalWeb/, s’han rebut 5.106 visites, que han accedit a un total de 18.505 pàgines. Això suposa una mitjana superior a les 1.000 visites diàries, cadascuna de les quals hauria obert una mitjana de 3,6 pàgines del nou portal en proves.

Els visitants del nou portal ja han enviat suggeriments, propostes de millora i comentaris. D’aquests, 11, de caràcter tècnic, ja s’estan estudiant als serveis informàtics de l’Ajuntament, per tal d’analitzar la capacitat operativa i tècnica per a implantar-los. D’altra banda, la possibilitat de puntuar el nou portal també s’està utilitzant. Així, en aquests 5 dies operatiu, el portal en proves ha rebut 107 puntuacions dels usuaris, que donen una valoració mitjana de 7,72 punts sobre 10.

Les planes que més visites han rebut en aquest període (del 25 d’octubre a l’1 de novembre) són la portada, la secció de tràmits, la guia de la ciutat, i la de notícies, seguides de planes de tràmits concrets, com ara els relacionats amb el padró. També ha estat molt vista la plana de l’agenda, o el cercador, on majoritàriament s’han cercat tràmits, notícies, o informacions d’agenda.

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Ferran Falcó, ha valorat de manera molt positiva aquesta dada, ja que “posa de manifest l’interès de la ciutadania en aquesta nova eina de comunicació amb l’Ajuntament”. Ferran Falcó ha destacat que “fer una mitjana de 1.000 visites al dia en un període on hi ha hagut un pont de tres dies és molt bon símptoma, perquè la mitjana de visites fins divendres era molt superior a la que hi ha hagut en el cap de setmana”. El primer tinent d’alcalde, però, ha destacat que “més enllà de les estadístiques, que són importants, el que més ens anima és la bona valoració que està rebent el nou portal, un notable alt, i que els usuaris s’animin a fer suggeriments i propostes de millora que els tècnics estan analitzant”. En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde ha mani­festat que “estem convençuts que el web que entri en funcionament l’1 de gener encara serà molt millor que el portal ara que tenim en proves, perquè s’hi hauran pogut incloure millo­res, moltes de les quals seran propostes adreçades pels usu­aris, que són en qui hem pensat a l’hora de dissenyar el portal”. En aquest sentit, el nou web representa un canvi radical respecte la pàgina que el consistori ha tingut en funcionament en els últims anys. Segons ha explicat Ferran Falcó, “passem d’un simple aparador, en què la comunicació era unidireccional -de l’Ajuntament a la ciutadania-, a un espai on la interacció és possible, on la relació entre l’administració i el ciutadà va en les dues direccions”.

Malgrat presentar un disseny del tot renovat, els encarregats de desenvolupar el nou portal no l’han plantejat com un nou sigui agradable navegar-hi, sinó que han volgut anar molt més enllà i i plantejar-lo com un espai on tothom pugui fer els seus tràmits i gestions i d’aques­ta manera, millorar la relació entre la ciutadania i el consistori.

Quan el web municipal funcioni a ple rendiment, els usu­aris podran obtenir un volant d’empadronament o saber les multes que té pendents de pagament. Fins i tot, hi ha un nou espai on consultar la feina de la Guàrdia Urbana i informar de totes aquelles incidències que detecti en el seu carrer.

A partir d’ara, serà molt més senzill posar-se en contacte amb l’Ajuntament a través de formularis que van directament als treballadors municipals que s’encarreguen de gestionar les incidències.