Foto: AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha apostat clarament per fomentar l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) amb un programa específic que té una línia de finançament i subvenció per a nous projectes locals.

L’objectiu que es marca l’AMB és potenciar aquest tipus d’economia com a eina de desenvolupament local a disposició de les administracions i de la societat civil, alhora que es busca afavorir el creixement d’unes pràctiques econòmiques que es consideren beneficioses per a la cohesió social de la metròpoli.

Els beneficiaris d’aquestes ajudes són entre altres, associacions i fundacions, societats laborals, mutualitats, empreses d’inserció, centres especials de treball o persones físiques o jurídiques en procés de constitució d’una cooperativa.

Tant a l’edició del 2019 com a la del 2020 els projectes subvencionats van ser 18. Tenien relació amb els sectors agroalimentari, d’assistència a persones en risc d’exclusió social, l’educació, l’economia verda i circular, mediació, cura de gent gran, serveis comunitaris o indústries creatives, entre altres.