Conservatori Santa Coloma

Una jove toca el piano en una de les activitats del Conservatori. Foto: Liceu

El Col·legi Singuerlín ha iniciat aquest curs un nou projecte per acostar la música als alumnes. Aquesta escola ubicada al barri colomenc del mateix nom ha signat un conveni amb el Conservatori del Liceu per poder impulsar la formació musical al centre i facilitar l’obtenció de títols i certificats oficials.

“De moment començarem amb els nens de primer i segon de primària. Volem anar pas a pas, però l’objectiu és que el màxim possible d’alumnes acabi la seva formació amb alguna titulació de nivell musical”, assegura Toni Martínez, un dels membres de l’equip directiu del col·legi que ha treballat per desenvolupar la iniciativa. Segons apunta Martínez, el nou conveni es tradueix sobre el terreny en la configuració d’un pla d’estudis específic amb un contingut supervisat i avaluat sota els criteris fixats pel Conservatori del Liceu, que també posarà a disposició de les famílies el material didàctic necessari.

Pel que fa a l’escola, des de la direcció s’ha apostat per la contractació d’un nou professor de música i pel condicionament de l’aula que fins ara s’havia utilitzat per a les classes d’aquesta assignatura. També s’ha invertit en la compra d’una vintena de noves guitarres clàssiques per als alumnes.

La iniciativa ha rebut una bona acollida per part de les prop de cinquanta famílies que formaran part d’aquesta espècie de ‘prova pilot’. “La resposta ha estat molt positiva. Estem contents i molt engrescats per iniciar un projecte que ajudarà a formar íntegrament al nostre alumnat”, conclou Martínez.