Foto: Pexels

Parlar de les xarxes socials com una novetat seria absurd. Fa anys que ens acompanyen i que s’han convertit en un espai per expressar-se, comunicar-se, informar-se, fer negoci i un llarg etcètera. Però és innegable que, com més aïllats hem d’estar físicament, més les fem servir. Per això, el 2020, a l’estat espanyol el temps mitjà diari d’ús de les xarxes socials va augmentar en 25 minuts, fins a arribar a 1 hora i 20 minuts, segons informa la UOC basant-se en un estudi d’IAB Spain.

Si bé les xarxes tenen molts aspectes positius (sobretot ara, amb la pandèmia, ajuden a mantenir la vida social), no n’hem d’abusar. Un ús excessiu de les xarxes, com passa amb tantes altres coses, pot generar addicció. Davant d’això, hi ha un llistat de bons hàbits publicat per la Generalitat –adreçat especialment als adolescents i joves– que convé recordar.

En primer lloc, cal fer autocrítica per prendre consciència de l’ús que fem de les xarxes i el temps que hi dediquem. Un cop avaluat això, es tracta de dosificar aquest ús i intentar que no sobrepassi l’hora; sobretot, no s’han d’utilitzar abans d’anar a dormir. Finalment, és imprescindible potenciar altres aficions.