La façana de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Foto: Aj. de Vilassar de Mar

L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha anunciat que destinarà un milió d’euros per impulsar diferents mesures de caràcter social i econòmic per fer front a la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. La important inversió -que es finançarà alliberant recursos d’altres partides del pressupost municipal- anirà destinada en concret a actuacions com garantir les prestacions socials, impulsar l’activitat econòmica local, flexibilitzar les regulacions fiscals, fomentar l’ocupació o donar suport als treballadors autònoms i les empreses proveïdores.

Segons ha detallat el consistori en un comunicat, la nova partida d’ajudes aconseguirà el finançament necessari a través de diferents desviacions, com la utilització del fons del romanent de tresoreria dels últims anys o de la part del superàvit del 2019 que permet la normativa del govern espanyol o la inversió dels diners que l’Ajuntament no gastarà per la modificació o suspensió pel coronavirus de diferents activitats previstes.