La ràtio d’endeutament actual és del 98,34%. Foto: Arxiu

Des del 2012, l’Ajuntament ha aconseguit reduir el deute que arrossegaven els anteriors governs per sota del límit legal. Traduït en xifres, l’esforç del consistori els darrers cinc anys ha provocat una reducció d’un 65% del percentatge del seu endeutament.

El deute total generat fins al 2012 va ser de 27,25 milions, mentre que les xifres del 2017 van tancar amb 11,11 milions d’endeutament. 

Aquesta quantitat, per elevada que sembli, situa el consistori amb una ràtio d’endeutament de prop d’un 98%, una dada que permet confirmar que l’Ajuntament de Vilassar és plenament solvent.

El límit legal d’endeutament municipal és de 110%, i és la primera vegada en molts anys que Vilassar no superarà aquest marge.

PRESERVANT ELS SERVEIS
La contenció, en termes de gestió municipal, per reduir el deute s’ha pogut dur a terme tot preservant els serveis públics que presta el municipi.

En aquest sentit, l’Ajuntament destaca que ha conduït els esforços per tal d’aconseguir un fet impensable anys enrere, sense que la població es veiés afectada en forma d’impostos.

Precisament, el pas determinant que va permetre alleujar l’endeutament municipal va ser l’operació bancària que es va acordar amb Bankia el 2016.

Aleshores, l’entitat bancària va reduir el deute municipal en 10 milions d’euros a canvi de la cessió d’habitatges, locals, trasters i aparcaments.