Tant l’alcalde com Gutiérrez aproven el govern, però el PSC critica la manca de polítiques socials. L’oposició destaca el problema de l’habitatge com una de les prioritats de la pròxima legislatura.

 

Miquel A. Méndez (JxC)

“Hem fet una tasca important per
millorar el benestar dels veïns”

De l’1 al 10, com valora la seva gestió aquesta legislatura?
Crec que hem fet una tasca important per millorar el benestar de les persones que viuen a Premià de Mar, però sempre hi ha marge de millora. Un 8 seria una autovaloració correcta.

Si després del maig torna a ser alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
La creació del nou equip de treball i els canvis organitzatius corresponents. Però si ens referim a programa de govern, la planificació immediata de totes les accions que ens hem compromès realitzar.

Quins projectes li han quedat pendents aquest mandat?
La rotonda de la carretera de Premià de Dalt, que ens ajudarà a millorar la mobilitat; la finalització del nou edifici municipal; solucionar la no disponibilitat d’habitatge públic per la manca de terrenys municipals; la facilitació de més places d’aparcament o l’oferta de més serveis per als joves.

Si guanyen les eleccions, repetiran el pacte amb el PSC?
Confiem que tindrem el suport majoritari de la població que ens permeti governar en solitari. De no aconseguir-ho, estem oberts a parlar amb tothom, llevat de formacions amb les quals estem molt lluny ideològicament.

Si els veïns no li renoven la confiança i es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
És una opció que no contemplem. Estem convençuts que la nostra experiència és demostrable.

 

Andreu Mumbrú (CP)

“Limitarem els sous, càrrecs
i mandats dels regidors”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern aquesta legislatura?
La sociovergència no pot ser valorada amb més d’un 3. Ha estat un govern propagandístic i presidencialista, basat en quotes de manteniment del poder, incapaç de crear un projecte de ciutat il·lusionant.

Si després del maig és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Democratitzar l’Ajuntament. Limitar els sous, càrrecs i mandats, crear un reglament que garanteixi la pluralitat política i l’accés de les entitats als mitjans de comunicació públics…

Què proposa per fer front al problema d’accés a l’habitatge?
Començarem per consolidar el servei municipal i la taula d’habitatge amb recursos propis. Seguidament, cal una bona radiografia de situació amb un cens d’habitatges buits, ocupacions, pisos turístics… Amb aquestes dades es poden impulsar mesures davant d’aquesta emergència social.

Estaria disposat a pactar amb alguna formació per entrar al govern municipal?
Som conscients que per transformar la ciutat només és possible amb la mà estesa a la resta de forces de progrés. No pactarem amb els partits de l’statu quo ni amb l’espanyolisme més reaccionari.

Si es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Seguirem generant activació popular al costat de les entitats i moviments socials, controlant l’acció del govern municipal.

 

José María Cano (Cs)

“L’alcaldia ha estat al servei del procés
i no ha treballat per als veïns”

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern aquesta legislatura?
Molt negativament. L’alcaldia ha estat al servei de l’anomenat procés separatista i no ha treballat per solucionar els problemes dels habitants de Premià de Mar. Ha fet perdre quatre anys als nostres veïns.

Si després del maig és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Posar en marxa un pla de millora contínua de les àrees de benestar social, seguretat i neteja.

Què proposa per fer front al problema d’accés a l’habitatge?
L’habitatge no ha estat una prioritat del govern, per això només tenim 23 pisos públics de lloguer. Cal disposar d’habitatge de lloguer assequible. Proposem obtenir-ne exercint el dret de tanteig i retracte, però també buscant solucions urbanístiques que permetin obtenir sostre per desenvolupar habitatge públic o assequible.

Estaria disposat a pactar amb alguna formació per entrar al govern municipal?
Si no aconseguim la majoria absoluta, buscarem el suport dels partits que siguin respectuosos amb el marc constitucional i vulguin millorar Premià sobre la base del nostre programa polític.

Si es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
El nostre compromís és continuar treballant per un ajuntament de tots que doni prioritat a les polítiques socials i econòmiques, per garantir la protecció i les oportunitats dels veïns de Premià de Mar.

 

David Gutiérrez (PSC)

“Els governs de CiU no han fet una aposta
clara per les polítiques socials”

De l’1 al 10, com valora la gestió del seu partit com a part del govern aquest mandat?
Amb un notable alt. Vam decidir continuar al govern perquè ens sentíem en l’obligació de donar estabilitat política per poder tirar endavant aquells projectes importants del poble i per evitar que els discursos populistes bloquegessin l’acció de govern.

Quins projectes considera que han quedat pendents al govern aquest mandat?
Vam pactar un Pla d’Actuació Municipal que ha estat el nostre principal full de ruta. Acabarem el mandat amb més del 80% dels compromisos en fase avançada o bé finalitzada.

Si després del maig és alcalde, quina serà la primera decisió que prendrà?
Prioritzar i engegar una agenda 100% social al nostre poble fomentada en tres eixos: polítiques socials, educatives i medi ambientals. Els governs de CiU a Premià de Mar no han fet una aposta clara per les polítiques socials.

Si es queda a l’oposició, quina serà la seva línia de treball?
Els i les socialistes sortim a guanyar l’alcaldia. Ara bé, donat el cas, farem una oposició constructiva, defensant els nostres valors i les polítiques progressistes.

 

Pep Ripollès (ERC)

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern aquesta legislatura?
Un suspens, amb un 3.

Si és escollit alcalde, quina serà la seva primera decisió?
Reuniré tot el personal de l’Ajuntament. És vital que se sentin escoltats. Motivació equival a millora de servei i fluïdesa comunicativa.

Què proposa per fer front al problema d’accés a l’habitatge?
Crear una Oficina Local d’Habitatge per donar resposta a les necessitats de les veïnes i veïns i establir contactes amb propietaris i arrendataris en unes condicions especials.

 

Elena Martín (PECP)

De l’1 al 10, com valora la gestió del govern aquesta legislatura?
Amb un 2.

Si és escollit alcaldessa, quina serà la seva primera decisió?
Dotar els serveis socials del pressupost i els professionals necessaris per fer front als reptes del poble.

Què proposa per fer front al problema d’accés a l’habitatge?
Cal una oficina d’habitatge, per oferir ajudes al lloguer, suport al lloguer social, mediació per aturar desnonaments i el combat de l’especulació exercint els controls pertinents dels pisos turístics.

 

Línia Mar ha ofert al PP aparèixer en aquest espai, però no ha obtingut resposta.