Una pancarta reivindicativa penja de les cases del Ravalet. Foto: Línia Mar

Les famílies que viuen a les cases d’emergència social del Ravalet han denunciat públicament la situació que amenaça les seves llars.

Concretament, els veïns van rebre un avís per part de 2050 INVERPEDRALBES SLU., una promotora d’habitatges, que els avisava que les seves cases havien estat venudes i que els donaven 10 dies per abandonar-les.

L’AJUNTAMENT ES POSICIONA
Davant d’aquest fet, l’Ajuntament ja ha avançat als mitjans que el govern local farà costat a les famílies. “És igual quina sigui la naturalesa de les cases, les famílies estan per davant”, afirma Carola Llauró.

L’alcaldessa defensa que, “sigui quin sigui el propietari de les cases, allà hi han d’anar cases de Protecció Oficial”.

De fet, les cases del Ravalet estan destinades a lloguer social, i és una mesura que contempla el Pla d’Ordenació Urbanístic.

Provisionalment, però, es van adaptar com a llars d’emergència social, una solució temporal que s’allargarà fins a l’octubre de 2020.

EL CONVENI AMB BANKIA
Per liquidar el deute econòmic que arrossegava, l’Ajuntament va signar un conveni amb Bankia l’octubre de 2016, el qual incloïa la cessió d’aquests habitatges.

L’operació donava la potestat a l’Ajuntament d’ocupar els habitatges i proveir-los de serveis bàsics amb caràcter d’emergència social durant els quatre anys següents a la firma, una informació que Bankia va ocultar a la promotora i que per aquest motiu ha estat demandada per part de l’Ajuntament.

Amb tot, l’Ajuntament defensa que fins a l’octubre de 2020 les famílies estaran al Ravalet. A partir d’aleshores, la Generalitat haurà d’oferir una solució per a les famílies en situació de vulnerabilitat. Llauró ha assenyalat que mesures com la campanya per trobar pisos buits al municipi volen servir de solució a la manca d’habitatge social de Vilassar.