L’Ajuntament reduirà les inversions. Foto: Arxiu

L’Ajuntament de Cabrera va aprovar uns pressupostos marcats, sobretot, per la reducció del capítol d’inversions respecte dels dos anys anteriors.

En aquest sentit, la despesa econòmica prevista per a les inversions és de 622.000 euros, el 14,7% del total dels pressupostos.

Enguany, el govern ha volgut prioritzar els recursos humans dedicats als serveis públics. Aquest reforç suposa l’augment d’un 13% respecte de l’any passat.

Per garantir una prestació de serveis digna, l’Ajuntament incorporarà una arquitecta i augmentarà la jornada d’alguns tècnics del departament, així com de l’àrea de gestió econòmica.

APOSTA PER L’HABITATGE
Malgrat tot, l’Ajuntament seguirà apostant per la creació d’habitatge públic, la principal línia d’actuació dins el capítol d’inversions.

En aquest sentit, el govern farà efectiva l’expropiació de dues finques del carrer Canigó per a promoure habitatge públic.

L’obtenció del sòl per part de l’Ajuntament ha estat fruit d’un procés de negociació que s’ha allargat els darrers anys i que permetrà la possibilitat de crear habitatge de lloguer públic al municipi.

La resta de millores i actuacions tindran a veure amb la sala de teatre polivalent, Cal Conde, el pavelló i la piscina municipals, el cementiri, Can Bartomeu o El Castellet, entre d’altres.

COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Per altra banda, després de fer balanç del 2019, l’Ajuntament va explicar que es van destinar més de 29.000 euros a projectes de cooperació internacional.

Al llarg de l’any passat es van destinar diferents partides econòmiques a països com el Nepal, Indonèsia, Perú, Algèria i Madagascar, cinc projectes concrets que sobretot van donar suport a l’atenció sanitària i alimentària infantil i a minimitzar els efectes de desastres naturals.