Ja està disponible la convocatòria de licitació per a l’obra. Foto: Ajuntament

L’estiu de 2016 Teià va viure un episodi infortuït amb l’esfondrament d’una part de la graderia de la pista exterior de l’AE Teià. L’incident, que va causar 12 ferits durant un partit de futbol sala, va suposar el tancament de La Palma -així és com es coneix la pista-.

Aquest fet va provocar la reacció per part del govern, que va proposar un acord a l’AE Teià per arreglar la pista. Davant la impossibilitat de l’entitat per tirar endavant el projecte, ja que no podia assumir el cost de l’operació, l’AE Teià va cedir la pista a l’Ajuntament per als pròxims 50 anys. Ara serà el consistori qui farà les obres de reforma, que tenen un cost de 269.000 euros.

PROJECTE APROVAT AL PLE
Malgrat que es va firmar el conveni el febrer del 2018, el projecte no es va aprovar fins al Ple del passat mes de setembre. Abans de licitar l’obra, però, l’Ajuntament va haver de resoldre les al·legacions presentades pel PSC.

El partit socialista defensava que el projecte xocaria amb la previsió del Pla d’Ordenació Urbanístic, basant-se en la memòria del POUM, que contemplava la creació d’un espai soterrat a la pista. En aquesta línia, els socialistes van proposar d’expropiar els sòls i obtenir una cessió per fer-hi un aparcament públic.

L’alcalde Andreu Bosch, però, va desestimar l’objecció del PSC, basant-se en informes tècnics i jurídics. Bosch va aclarir que el terreny està classificat al POUM com un equipament esportiu. Tanmateix, conscient de la necessitat d’estacionament al centre urbà, va avançar que aviat hi haurà fins a 100 noves places a Can Bruguera.