El protocol es va presentar el 5 de novembre. Foto: Consell Comarcal

Coordinar els diversos serveis implicats en l’erradicació de la violència masclista és l’objectiu del Protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista al Maresme que es va presentar el 5 de novembre passat. Aquest document va ser impulsat pel Consell Comarcal del Maresme amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona.

“Només des de la coordinació s’aconseguirà erradicar aquesta xacra social”, assegura el document, que va comptar amb la participació dels ajuntaments, l’Institut Català de la Dona, la Diputació i la Generalitat. El text estableix línies per a la detecció, prevenció i intervenció de les diferents violències que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho.

El protocol relaciona quatre àmbits on es produeix la violència masclista (la parella, la família, l’entorn laboral i l’espai social o comunitari) i planteja un circuit comarcal d’intervenció coordinada per part dels diferents serveis implicats: serveis socials, serveis específics d’atenció a dones, servei d’intervenció especialitzada, àmbit de seguretat, àmbit de salut i àmbit judicial.

El text funciona com una eina per a totes i tots els professionals de la comarca i el seu objectiu és abordar, progressivament i d’una forma òptima, totes les formes de violència masclista.

L’acte de presentació va ser conduït per la consellera d’Equitat i Acció Social, Meritxell Romero, i va comptar amb la participació del president del Consell Comarcal i alcalde de Vilassar de Mar, Damià del Clot, i la directora de l’Institut de la Dona, Laura Martínez Portell.